ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

187

Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), για πρώτη φορά στα 60 χρόνια λειτουργίας του θεσμού. Ο λόγος για τον καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, που εξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο κ. Σισιλιάνος ανέλαβε καθήκοντα δικαστή στο ΕΔΔΑ το 2011. Εξελέγη πρόεδρος τμήματος τον Φεβρουάριο 2017 και Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ τον Μάιο 2017. Η θητεία του ως προέδρου του Δικαστηρίου ξεκινάει στις 5 Μαΐου 2019.

Ο νέος πρόεδρος του ΕΔΔΑ είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος της Συγκλήτου της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, συνδεδεμένο μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου το οποίο συγκεντρώνει κορυφαίους διεθνολόγους από όλο τον κόσμο, καθώς και μέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου που εδρεύει στη Χάγη.

Έχει διατελέσει μέλος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης, κλπ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει