Απάντηση του κ. Χριστινίδη

113

Κύριε Δ/ντά

Σε απάντηση των όσων δημοσίευσε σήμερα στην έγκριτο εφημερίδα σας ο αγαπητός φίλος και συγγενής,συνταξιούχος οδοντίατρος κ.Νίκος Κολομβοτσάκης, σχετικά με το βιβλίο μου, που τιτλοφορειται «ψηφίδες αρχανιώτικης ιστορίας» και όχι η ιστορία των Αρχανών, επισημαίνω ότι δεν ερμηνεύτηκε σωστά ο τίτλος αυτός.

Σε αντίθετη περίπτωση θα έβλεπε ότι δεν ήταν δυνατόν, εκ των πραγμάτων, να συμπεριλάβει ολόκληρη την ιστορία της Κωμόπολής μας και πολύ περισσότερο να ικανοποιήσει προσωπικές φιλοδοξίες .

Επίσης, το βιβλίο δεν περιέχει ανακρίβειες γιατί όλες οι ψηφίδες του είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από γραπτές αρχειακές πηγές που αναγράφονται με λεπτομέρεια στο τέλος του, τις οποίες δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν έκαμε τον κόπο να τις διαβάσει, εκτός εάν ο επιστολογράφος σας κρίνει «εξ ιδίων τα αλλότρια».

Με τιμή

Νίκος Γ. Χριστινίδης

Αρχάνες, 23 Μαρτίου 2019

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει