Σε στρατιωτικές λέσχες η σίτιση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

147

Σε στρατιωτικές λέσχες θα μπορούν να σιτίζονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, όπως αποφασίστηκε σε συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας.

Συνολικά, έχει ληφθεί πρόβλεψη για τη δυνατότητα σίτισης 1.641 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε 32 λέσχες του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού που βρίσκονται σε 11 περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση δελτίου εισόδου του δικαιούχου αναπληρωτή εκπαιδευτικού στη λέσχη είναι το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, σχετική ατομική βεβαίωση και 2 φωτογραφίες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει