Επιμορφωτικά σεμινάρια για δύο εκπαιδευτικούς του 13ου Γυμνασίου

170

Επιμορφωτικά σεμινάρια διαφορετικής θεματολογίας παρακολούθησαν στο Λονδίνο δύο εκπαιδευτικοί του13ου Γυμνασίου.
Η επιμόρφωση έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα ERASMUS + ΚΑ1 συνολικής διάρκειας 2 ετών που φέρει τον τίτλο σχεδίου «Εκπαιδεύοντας στη δημιουργική σκέψη και τη συνεργατικότητα τους μαθητές – οραματιστές του 21ου αιώνα».

Και τα δύο προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιήθηκαν από τον ευρωπαϊκό επιμορφωτικό φορέα Enjoy Italy.
Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός Σπυριδάκη Ειρήνη παρακολούθησε το σεμινάριο με τον τίτλο «Μη συμβατική εκπαίδευση στο σχολείο.

Μέθοδοι και εργαλεία μέσα και έξω από το σχολείο για την ενδυνάμωση των βασικών δεξιοτήτων, της συμμετοχικότητας και της μάθησης».

Η εκπαιδευτικός Αικατερίνη Πρέντζα αντίστοιχα, παρακολούθησε το σεμινάριο με τίτλο «Επιχειρηματική εκπαίδευση στο σχολείο. Δημιουργικές και αποτελεσματικές μέθοδοι και εργαλεία».

Στο πλαίσιο των δύο επιμορφώσεων δόθηκαν πληροφορίες για το θεωρητικό – επιστημονικό υπόβαθρο της θεματολογίας των δύο σεμιναρίων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και βιωματικές δράσεις με τη χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, στις οποίες μετείχαν ενεργά όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί διαφόρων χωρών της Ευρώπης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει