Το ΙΤΕ καινοτομεί στη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου με σούπερ stent

248

Στο έργο InSilc, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών προς την βιομηχανία των stent (στεφανιαία εμφυτεύματα) τα οποία έχουν επιφέρει επανάσταση στη θεραπεία της αρτηριακής νόσου, συμμετέχει το τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Ενδεικτικό της σημασίας του έργου είναι ότι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια θάνατοι καταγράφονται ετησίως παγκόσμια – σχεδόν το ήμισυ όλων των θανάτων στην Ευρώπη – με κύρια αιτία θνησιμότητας τη στεφανιαία νόσο που προκαλείται από τη δημιουργία αρτηριοσκληρωτικών πλακών στο εσωτερικό των στεφανιαίων αρτηριών.

Στόχος του έργου το οποίο είναι διάρκειας 3 ετών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020 με 5,8 εκατ. ευρώ, είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας κλινικής δοκιμής, η οποία βασίζεται σε υπολογιστικές προσομοιώσεις (Insilco clinical trials) με στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των BVS και συγκεκριμένα των βιοαπορροφήσιμων φαρμακοεκλυόντων αγγειακών ικριωμάτων (BVS). Η μέθοδος αυτή έχει αναδειχθεί σε δυνητικά μεγάλη καινοτομία για τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου.

Στο έργο InSilc, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών προς την βιομηχανία των stent (στεφανιαία εμφυτεύματα) τα οποία έχουν επιφέρει επανάσταση στη θεραπεία της αρτηριακής νόσου, συμμετέχει το τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Το 2011, o παγκόσμιος τζίρος πώλησης στεφανιαίων stent έφτασε – σύμφωνα με τους επιστήμονες του τμήματος Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ – σχεδόν τα 7,1 δισ. ευρώ, με πρόβλεψη περίπου 15,2 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2024.

Παρ’ όλα αυτά, με βάση τα κλινικά αποτελέσματα, το ποσοστό αποτυχίας εμφύτευσης stent είναι μεγαλύτερο από 4% στο σύνολο των διαδικασιών εμφύτευσης. Το InSilc υποστηρίζει τη λήψη γρήγορων και αξιόπιστων αποφάσεων σε διάφορα κλινικά σενάρια

. Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία και χρήση εικονικών ασθενών, στους οποίους τοποθετείται ένα εικονικό εμφύτευμα BVS, παρέχοντας τη δυνατότητα παρατήρησης και αξιολόγησης της συμπεριφοράς του, προσφέροντας επιπρόσθετη και βαθύτερη κατανόηση από τις κλινικές δοκιμές που διεξάγονται μέχρι στιγμής.

Το InSilc θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των BVS και θα παράσχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στη βιομηχανία των stent. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους επεμβατικούς καρδιολόγους να βελτιώσουν τη διαδικασία εμφύτευσης BVS, υποστηρίζοντάς τους στην κλινική αξιολόγηση και μειώνοντας τις επιπλοκές της μη βέλτιστης απόδοσης του ικριώματος.

Στο έργο InSilc συμμετέχουν 12 εταίροι από 10 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, με αξιόλογη και πολύπλευρη εμπειρία η οποία εξασφαλίζει την επιτυχία του έργου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει