Απονομή πτυχίου ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου για 29 τμήματα

301

Η απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) προβλέπεται για τα προπτυχιακά  29 τμημάτων του ΕΜΠ, ΔΠΘ, ΑΠΘ, Παν. Πατρών, Πολυτεχνείου Κρήτης, Παν, Ιωαννίνων  και Δυτ. Μακεδονίας, με πέντε αποφάσεις  που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Για το Πολυτεχνείο Κρήτης, προβλέπεται πως η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα τμήματα

α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,

β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και

γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, των αντίστοιχων μονοτμηματικών Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης,

οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει