Στην πλατεία των Χανίων το 1920

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

199

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Στην πλατεία των Χανίων 

 

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Στην πλατεία των Χανίων 

 

1920 Χανιά, πλατεία Κάτωλα.

Στο ύψος που σήμερα είναι το “Κρόνος” ήταν η κεντρική καστρόπορτα (Ρεθεμιώτα ή Καλέ Καπί).

Λίγο πιο κάτω ήταν ο Κάτωλας.

(Φωτογραφία Βελισάριος).

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει