ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: “Ναι στην αξιολόγηση, όχι στην οικονομική επιβάρυνση”

132

«Ναι» στην επικαιροποίηση και την αξιολόγηση οδηγητικής επάρκειας και «όχι» σε εξετάσεις με προδιαγραφές που δεν μπορούν να συνεισφέρουν τίποτα στην επάρκεια ενός ηλικιωμένου οδηγού, λέει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Οδήγησης και Κυκλοφορικής Αγωγής.

Ο Σ.Ε.Ο. αναφέρει: «Πιστεύουμε ότι η πρόταση του συλλόγου μας, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία θεσμοθέτησης του Διπλώματος Κινητικότητας και η διά βίου κατάρτιση για κάθε ομάδα τακτικών οδηγών, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μια ολιστική λύση στην πιστοποίηση της επάρκειας ενός οδηγού καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής του στην ΚτΚ.

Επικουρικά θα μπορούσε να αποσυμφορηθεί η διαμορφωμένη κατάσταση, με επαναληπτικά μαθήματα από ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. τα οποία θα εξελιχθούν σε Κέντρα Εκπαίδευσης Κινητικότητας, που θα περιλαμβάνουν:

Επικαιροποίηση κανόνων κυκλοφορίας και αξιολόγηση αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, θα χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχίας και μαζί με τις ιατρικές εξετάσεις θα ανανεώνεται το δίπλωμά τους.

Επίσης, θεωρούμε ότι στις εποχές ένδειας και οικονομικής κρίσης που ζούμε, η δια βίου μάθηση και οι επιμέρους αξιολογήσεις των χρηστών του δρόμου, ΔΕΝ πρέπει να αποτελούν μια ακόμα οικονομική επιβάρυνση για τους ηλικιωμένους, αλλά να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εκπαίδευσης Κινητικότητας.

Τέλος, θεωρούμε επιβεβλημένη την μη εφαρμογή της συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β’ 3056) υπουργικής απόφασης και καλούμε τον υπουργό να ξεκινήσει μια διαβούλευση, σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να

διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που αφενός θα διασφαλίζει με τον πιο σύγχρονο τρόπο την ικανότητα οδήγησης για τους ηλικιωμένους και αφετέρου, δεν θα φέρνει την κοινωνία αντιμέτωπη με τετελεσμένα και οικονομικές επιβαρύνσεις».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει