ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ: Υπέρβαση του στόχου και το 2018

132

Βελτιωμένα αποτελέσματα στο μέτωπο του πρωτογενούς πλεονάσματος γενικής κυβέρνησης στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα δείχνουν τα στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ).

Στον βαθμό που η πορεία αυτή συνεχιστεί έως το τέλος του έτους, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για υπέρβαση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοποίηση αυτού του «δημοσιονομικού χώρου» από την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΠΚΒ «Δημοσιονομικά Στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018», σύμφωνα με την εκτίμηση του το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (δίνει μια εικόνα της δημοσιονομικής πορείας, αλλά δεν είναι ταυτόσημο με αυτό το οποίο μετρούν οι δανειστές) με προσαρμογές το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου του 2018 εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 605 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 969 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 300 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 272 εκατ. ευρώ.

Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, κατά 741 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα».

Στην πλευρά των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 325 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των Πρωτογενών Δαπανών κατά 931 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες κατά 725 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ αυξημένες κατά 119 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν αυξημένα έσοδα κατά 71 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 188 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα βελτιωμένο κατά 209 εκατ. σε ετήσια βάση.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει