Μπαίνοντας στο λιμάνι του Ηρακλείου

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

313

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Μπαίνοντας στο λιμάνι του Ηρακλείου

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Μπαίνοντας στο λιμάνι του Ηρακλείου

Το λιμάνι του Ηρακλείου τραβηγμένο από τη γέφυρα ενός καραβιού που φτάνει στην πύλη.

Η φωτογραφία μοιάζει να είναι  τραβηγμένη στις αρχές της  δεκαετίας του ‘60.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει