Συνάντηση για τα μέτρα διαχείρισης των υδάτων

177

Στα κεντρικά γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο θα συναντηθούν σήμερα το πρωί, η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μαρία Κοζυράκη και ο περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Σκοπό της συνάντησης αποτελεί η ολοκλήρωση της ένταξης και η χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 επτά πράξεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορούν στην εξειδίκευση των μέτρων που προβλέπονται από το θεσμοθετημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής υδατικού διαμερίσματος Κρήτης.

Οι επτά πράξεις που υπέβαλλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κρήτης είναι οι:

  1. Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην περιφέρεια Κρήτης- προϋπολογισμού ένταξης 73.000,00 €.
  2. Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας- προϋπολογισμού ένταξης 73.000,00 €.
  3. Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγυιάς- προϋπολογισμού ένταξης 128.500,00 €.
  4. Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης- προϋπολογισμού ένταξης 500.000,00 €.
  5. Εκπόνηση μελετών για τις λίμνες και τα Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα της περιφέρειας Κρήτης- προϋπολογισμού ένταξης 73.000,00 €.
  6. Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.- προϋπολογισμού ένταξης 64.797,44 €.
  7. Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης- προϋπολογισμού ένταξης 150.000,00 €.

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν υπηρεσιακά στελέχη των Διευθύνσεων Υδάτων, Τεχνικού Ελέγχου και, Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει