Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

119

H Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου προσφέρει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με βάση το κυπριακό και το ελληνικό δίκαιο. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να εξετάζονται στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων στην ύλη είτε του κυπριακού είτε του ελληνικού δικαίου.

Στους αποφοίτους χορηγείται ενιαίο πτυχίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενωσιακής, κυπριακής και ελληνικής νομοθεσίας. Το πρόγραμμα είναι συνεπώς απολύτως προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της υπ’ αριθμόν 1755/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι φοιτητές εξοπλίζονται με γνώσεις συγκριτικού δικαίου και γνωρίζουν τη φιλοσοφία των δύο μεγάλων οικογενειών του δικαίου, του ηπειρωτικού και του αγγλο-σαξωνικού. Εξοικειώνονται με τις σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης του δικαίου και με τη διείσδυση του ενωσιακού δικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις. Με την αποφοίτησή τους έχουν πλέον τα προσόντα για να σταδιοδρομήσουν σε χώρες με διαφορετικά δικαιικά συστήματα.

Ο κ. Μανιτάκης

Το «ισχυρό χαρτί» της Νομικής Σχολής είναι το επιστημονικό της προσωπικό, που μεταδίδει στους φοιτητές τα μυστικά της νομικής σκέψης και της ερμηνείας των κανόνων δικαίου.

Η Σχολή είναι στελεχωμένη από νέους επιστήμονες, με λαμπρές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διδάκτορες γνωστών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (π.χ. Παρισίου και Βερολίνου), με αναγνωρισμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αγάπη για την έρευνα και τη διδασκαλία.

Ήδη οι απόφοιτοι της Σχολής εγγράφονται στα Μητρώα Ασκουμένων Δικηγόρων των ελληνικών Δικηγορικών Συλλόγων, σημειώνοντας καθολική επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.

Μέχρι σήμερα καλούνται μάλιστα να εξεταστούν σε δύο μόνο από τα επτά προβλεπόμενα μαθήματα, καθώς κρίνεται ότι η επαρκής γνώση των υπολοίπων προκύπτει άνευ ετέρου με βάση το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει