Αντιδράσεις για τα Λατινικά

125

«Όσο σκεπτόμαστε, θα υπάρχουμε: Cogito ergo sum», τονίζει η ένωση Συλλόγων και Κηδεμόνων Σητείας, που δηλώνει αντίθετη στην κατάργηση των Λατινικών.

Οι γονείς τονίζουν πως:

«Γιατί Λατινικά;

  • Διότι τα Λατινικά μαζί με τα αρχαία Ελληνικά είναι η βάση όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών σε ποσοστό πάνω από 70% και ιδιατέρως των λατινικών γλωσσών σε ποσοστό 80%.
  • Διότι τα Λατινικά βοηθούν στην πνευματική πειθαρχεία.
  • Διότι είναι τόσο λογικά δομημένα που αναπτύσουν την σκέψη και την ανώτερη διανόηση.
  • Διότι μας συνδέουν με τις ευρωπαϊκές μας ρίζες καθώς ο ελληνικός πολιτισμός διαδόθηκε στη Δύση μέσω της λατινικής γλώσσας και γραμματείας, δίνοντας μακροβιότητα ανά τους αιώνες!
  • Διότι η αντικατάστασή τους με ένα θεωρητικό μάθημα (προτεινόμενη κοινωνιολογία), που ως επί τω πλείστον παρέχει στατιστικές πληροφορίες και συγκριτικές καταγραφές δεν καλλιεργεί την κριτική ικανότητα των νέων. Προτείνουμε: Τη διδασκαλία των Λατινικών με έμφαση στη φιλοσοφία, ιστορία και πολιτισμό από την Ά Γυμνασίου, όχι βεβαίως με το άθλιο σύστημα της αποστηθίσεως αλλά με επιλογή κειμένων, που ανυψώνουν τον μαθητή σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα, συμβάλλοντας ενεργά στην καλλιέργεια της σκέψης και της διαύγειας!».
Μπορεί επίσης να σας αρέσει