Σημαντικά κονδύλια για την ενίσχυση του ΤΕΙ από το ΠΕΠ Κρήτης

2.983

Ένα εξαιρετικά σημαντικό και πολυδιάστατο έργο συμπλήρωσης και αναβάθμισης των υποδομών ηλεκτρονικής μάθησης, των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών, καθώς και του εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού του ΤΕΙ Κρήτης εντάχθηκε, με απόφαση του περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα του ΤΕΙ Κρήτης να παρέχει άρτια, ποιοτική εκπαίδευση από απόσταση για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για τις δράσεις δια βίου εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι  το ΤΕΙ Κρήτης έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση των σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης και τηλε-εκπαίδευσης, τις οποίες η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσία του Ιδρύματος με εκπαιδευτικές δομές σε πέντε διαφορετικές πόλεις της Κρήτης.

Παράλληλα, μια σειρά από εργαστήρια του Ιδρύματος ενισχύονται με σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων.

Η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση του σημαντικού αυτού χρηματοδοτούμενου έργου αφορά χιλιάδες προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και περισσότερους από 500 μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης.

Επίσης, οι χρηματοδοτούμενες από την Περιφέρεια Κρήτης δράσεις, αναμένεται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην οργάνωση διδακτορικών σπουδών στο ΤΕΙ Κρήτης, δυνατότητα που προβλέπεται σύντομα να δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε έξι από τα Τμήματα του Ιδρύματος.

Πέρα από τις στοχευμένες δράσεις για τους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης, σχεδιάζονται συνέργειες και αλληλεπιδράσεις με τα άλλα δύο ΑΕΙ της Περιφέρειας Κρήτης (Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης), ώστε να υπάρξει η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του εκπαιδευτικού – ερευνητικού δυναμικού και των υποδομών των ΑΕΙ της Κρήτης, σε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάδειξης της Κρήτης σε ακαδημαϊκό κέντρο ποιότητας για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο και ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει