ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Διπλασιάζονται τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ

12.616

Στον διπλασιασμό των κονδυλίων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” προχωρά το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου, σύμφωνα με το Euro2day, από τα 120 εκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί, θα διατεθούν και άλλα, τουλάχιστον 120 εκατομμύρια ευρώ, ώστε η δημόσια δαπάνη να ανέλθει στα 240 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα επισημαίνουν ότι υπάρχει η σκέψη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ακόμη περισσότερο, ωστόσο αυτό θα κριθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες νέες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για επιδότηση από τη δράση υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ύψους από 25.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Στις επιλέξιμες για το πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι δαπάνες που σχετίζονται με τα εξής:

– Κτήρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

– Μηχανήματα – εξοπλισμός

– Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

– Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

– Προβολή – προώθηση – συμμετοχή σε εκθέσεις

– Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

– Λογισμικά και υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού

– Μεταφορικά μέσα

– Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Παράλληλα με την επικείμενη ανακοίνωση αύξησης των πόρων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», το Υπουργείο ανακοίνωσε και τον οριστικό πίνακα όσων υπήχθησαν στην προηγούμενη δράση για τον τουρισμό και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, στη δράση εντάχθηκαν και συνεπώς θα επιχορηγηθούν 1.669 επενδυτικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 95.661.180 ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία δικαιώματος άσκησης – υποβολής ενστάσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει