Μια “χαμένη δεκαετία”

244

Η περίοδος 2007-2017 δύναται να χαρακτηριστεί ως η “χαμένη ελληνική δεκαετία” σε όρους απωλεσθείσας παραγωγής και εισοδήματος, αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Eurobank στην ανάλυσή της 7 Ημέρες Οικονομία.

Όπως αναφέρει, η μεγάλη ελληνική ύφεση, παράλληλα με τη μακροοικονομική επίδοση των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28) είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της Ελλάδος κατά 10 θέσεις στην κλίμακα του πραγματικού μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΠΜΚΑ) της ΕΕ-28.

Οι αναλυτές της τράπεζας πάντως επισημαίνουν πως, αν και χαρακτηρίζουν την περίοδο 2007-2017 ως τη “χαμένη ελληνική δεκαετία” σε όρους απωλεσθείσας παραγωγής και εισοδήματος, ωστόσο δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι σε αυτά τα 10 χρόνια καταγράφηκε μια πρωτοφανής προσαρμογή – παράλληλα με την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων – σε όρους εξάλειψης των μεγάλων ανισορροπιών που είχε η ελληνική οικονομία όπως ήταν τα υψηλά δίδυμα ελλείμματα του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης (από -15,1% το 2009 στο +0,8% του ΑΕΠ το 2017) και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (από -15,2% το 2007 στο -0,8% του ΑΕΠ το 2017).

Στην ανάλυση σημειώνεται ακόμη ότι η πορεία σύγκλισης σε όρους πραγματικού μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ με το αντίστοιχο μέγεθος της ΕΕ προϋποθέτει την επίτευξη υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης για τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια.

Παράλληλα, οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται στην 5η φάση της μεταπολεμικής ιστορίας της και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι σημαντικές: Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η ενίσχυση των επενδύσεων, το άνοιγμα των αγορών και του βαθμού εξωστρέφειας δύναται να μας οδηγήσουν σε ένα υψηλότερο μονοπάτι οικονομικής μεγέθυνσης.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει