Τα 19 φονικά χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ

ΑΠΟ ΦΟΔΕΛΕ-ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ Τα σημεία-καρμανιόλα του δρόμου

353

Τα 19 χιλιόμετρα από την περιοχή των Πέρα Γαλήνων έως τα Λινοπεράματα στο Ηράκλειο αποδεικνύονται τα πιο επικίνδυνα χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα, στα οποία έχουν συμβεί τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία και οι περισσότεροι τραυματισμοί.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση εκτίμησης έργου της «Μελέτης Οδικής Ασφάλειας του ΒΟΑΚ» που επανέρχεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Με βάση τις προτεραιότητες της μελέτης, λόγω του μεγάλου συνολικού μήκους των περιοχών αυξημένης επικινδυνότητας, φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα στα Χανιά, όμως πρώτο στη λίστα επικινδυνότητας εμφανίζεται το Ηράκλειο. Το θέμα επαναφέρει ο ΟΑΚ, αλλά για τον ΒΟΑΚ δεν προχωρά τίποτα.

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, ο Βόρειος Οδικός Άξονας διαθέτει συνολικά 99 επικίνδυνα χιλιόμετρα σε όλο το μήκος του, τα οποία εντοπίζονται σε 12 περιοχές. Τα περισσότερα επικίνδυνα σημεία σε αριθμό βρίσκονται λίγο έξω από το Ηράκλειο και προς το Ρέθυμνο, με πολλά επίσης επικίνδυνα σημεία να εντοπίζονται λίγο έξω από τα Χανιά και ειδικότερα στα τμήματα μεταξύ Ρεθύμνου και Χανίων.

Από Λινοπεράματα έως Πέρα Γαλήνους τα περισσότερα καταγεγραμμένα δυστυχήματα στον ΒΟΑΚ

Στο Λασίθι, υπάρχει μόνο ένα καταγεγραμμένο επικίνδυνο σημείο, με βάση τα θανατηφόρα τροχαία και τους τραυματισμούς, από το Σεληνάρι έως και τις Λίμνες. Ειδικότερα, τα δώδεκα επικίνδυνα σημεία με βαθμό επικινδυνότητας, έτσι όπως καθορίζονται από τον αριθμό δυστυχημάτων και ατυχημάτων είναι τα εξής: Πέρα Γαλήνοι έως Λινοπεράματα, Σούδα έως Καλύβες, Σεληνάρι έως Λίμνες, Σκαλέτα έως Πάνορμο, Αλμυρίδα έως Πέρα Γαλήνοι, Μπαλί έως Αγίους Πατέρες, αερολιμένας Ηρακλείου έως Ανώπολη, Πετρές έως Γεράνι, Κολυμπάρι έως Μετόχι, Ρέμα Παγκάλου στο Γεράνι έως Πανόραμα, Χανιά στο ύψος του Γερανίου έως Σταλό και Βρύσες έως Γεωργιούπολη.

θανατηφόρα τροχαία του Βόρειου Οδικού Άξονα
Από Λινοπεράματα έως Πέρα Γαλήνους τα περισσότερα καταγεγραμμένα δυστυχήματα στον ΒΟΑΚ

Την έκθεση εκτίμησης έργου ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης χρηματοδοτείται μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Στην υποβληθείσα Έκθεση Εκτίμηση Έργου (ΕΕΕ) εντοπίσθηκαν οι περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας κατά μήκος του υφιστάμενου ΒΟΑΚ μετά από επεξεργασία των ατυχημάτων και των μαρτυριών από τους εμπλεκόμενους φορείς, ακολουθώντας την διεθνή και ελληνική εμπειρία και πρακτική.

Για το σκοπό αυτό έγινε υποδιαίρεση του ΒΟΑΚ σε 342 τμήματα κατηγοριοποιημένα σε ομοειδείς τύπους, σε μήκη της τάξης 0,20 – 1,00χλμ. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων ξεχωριστά σε καθένα από τα 342 τμήματα του ΒΟΑΚ για τον προσδιορισμό των μελανών σημείων, με τέσσερα διαφορετικά κριτήρια προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι κάθε κριτήριο προσδιορίζει επικίνδυνες θέσεις δίνοντας βαρύτητα σε διαφορετικούς παράγοντες

Ως υποψήφια μελανά σημεία, χαρακτηρίσθηκαν τα τμήματα εκείνα που υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο ενός κριτηρίου. Τα τμήματα. που επιλέχθηκαν από το σύνολο ως υποψήφια μελανά σημεία και από τα τέσσερα (4) κριτήρια, παρουσιάζουν αναμφισβήτητα αυξημένη επικινδυνότητα έναντι όλων των υπολοίπων και χαρακτηρίσθηκαν τελικά ως μελανά σημεία.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα Σύμβουλο Φώτη Καζάση «μετά την έγκριση της τεχνικής έκθεσης και της προτεινόμενης μεθοδολογίας χορηγήθηκε η εντολή στον ανάδοχο της μελέτης να εκπονήσει εντός των επόμενων λίγων μηνών τις επιμέρους μελέτες βελτίωσης οδικής ασφάλειας στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη προτεραιοποίηση – ιεράρχηση και εντός του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τυχόν άλλες υφιστάμενες παράλληλες μελέτες που αφορούν στα σημεία ενδιαφέροντος.

Οι μελέτες αυτές θα συμπληρώσουν τους φακέλους των αντίστοιχων έργων που θα προταθούν προς υλοποίηση από το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας ύψους 20.000.000,00 ευρώ του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

Μόλις το 1,43% των δρόμων της Κρήτης ο ΒΟΑΚ

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο ΒΟΑΚ, δηλαδή το εθνικό δίκτυο, αντιστοιχεί στο μόλις 1,43% του συνολικού οδικού δικτύου της Κρήτης.

Συνολικά ο ΒΟΑΚ είναι 300 χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό δίκτυο του νησιού είναι 31 χιλιάδες χιλιόμετρα. Και όμως, σε αυτά τα μόλις 300 χιλιόμετρα έχει σημειωθεί το 8,43% των τροχαίων την τριετία 2014-2016 και έχουν χάσει τη ζωή τους 39 άνθρωποι, δηλαδή το 20,63% του συνολικού αριθμού των νεκρών της ασφάλτου της Κρήτης.

Η σύγκρουση είναι η βασικότερη μορφή τροχαίων σε ποσοστό 50%, πράγμα που αποδεικνύει την απόλυτη αναγκαιότητα της διαχωριστικής νησίδας.

Ακολουθεί η εκτροπή οχημάτων με 44% και τέλος η παράσυρση σε ποσοστό 6%.

Στις αιτίες, το μεγαλύτερο ποσοστό, 25%, αφορά την είσοδο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ακολουθούν η μέθη (9%), οι παραβιάσεις σήμανσης (9%), η υπερβολική ταχύτητα (8%) και ακολουθούν η έλλειψη προσοχής του οδηγού, η ολισθηρότητα του δρόμου και άλλες αιτίες.

Η μελέτη συμπεραίνει ότι «ο ΒΟΑΚ παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα δεδομένων των υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων και ταχυτήτων που οδηγούν σε δυσανάλογα υψηλά ποσοστά θανατηφόρων και με σοβαρούς τραυματισμούς τροχαίων ατυχημάτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει