“Κλείνουν” τα δάνεια των προβληματικών επιχειρήσεων

208

Την εξυγίανση σειράς προβληματικών επιχειρήσεων, των οποίων ο συνολικός δανεισμός υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, ετοιμάζονται να κλείσουν, εντός των προσεχών μηνών, οι τράπεζες, επιταχύνοντας τον ρυθμό – αποτελεσματικής- αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.

Κοινό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων, που παρουσιάζει σήμερα το Euro2day.gr, είναι ότι προηγήθηκαν μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, μέχρι το διατραπεζικό όργανο των τραπεζών, NPLs Forum ή κάποιες τράπεζες να καταλήξουν στη δρομολόγηση λύσεων.

Ένας από τους λόγους της καθυστέρησης είναι η ζημιά, που καλούνται να γράψουν τα πιστωτικά ιδρύματα, είτε λόγω διαγραφής μέρους της ονομαστικής αξίας των απαιτήσεών τους είτε σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας, λόγω των ευνοικότερων για τις εταιρείες όρων, τους οποίους προβλέπουν οι μακροχρόνιου ορίζοντα ρυθμίσεις.

Από το παρουσιαζόμενο δείγμα εταιρειών η ζημιά για τις τράπεζες εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 50% της ονομαστικής απαίτησης. Με δεδομένο, όμως, ότι έχουν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις, η επίπτωση στα εποπτικά τους κεφάλαια θα είναι μικρή. Σε κάποιες – ελάχιστες – περιπτώσεις ενδέχεται, δε, να υπάρξει και αντιλογισμός πρόβλεψης.

Οι λύσεις που δρομολογήθηκαν ποικίλουν ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών.

Για υπερχρεωμένες βαριές βιομηχανίες, όπως η ΕΒΖ και το Νεώριο Σύρου, προκρίθηκε η διαδικασία του άρθρου 106 β του πτωχευτικού κώδικα, η οποία επιτρέπει μετά από δικαστική έγκριση, τη μεταβίβαση των βασικών περιουσιακών στοιχείων σε νέα εταιρεία με νέο ΑΜΦ, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τον στρατηγικό επενδυτή.

Για υπερδανεισμένες εταιρείες, όπως οι Σφακιανάκης, Φειδάς, Creta Farm (έχει ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση δανείων) προκρίθηκαν λύσεις μακροχρόνιας επιμήκυνσης των δανείων, με την προϋπόθεση ότι οι βασικοί μέτοχοι θα βάλουν φρέσκο χρήμα. Επιπρόσθετα, οι όροι των δανειακών συμβάσεων συνδέονται πλέον και με την υλοποίηση των σχεδίων λειτουργικής αναδιάρθρωσης που δεσμεύονται να εφαρμόσουν οι εταιρείες.

Στην περίπτωση των Notos Com, Καλλιμάνης τράπεζες και Pillarstone έχουν συμφωνήσει (Notos) ή συζητούν την ανάληψη της διαχείρισης από το fund, το οποίο θα βάλει και μέρος της νέας χρηματοδότησης, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα super seniority για τα χρήματα που βάζει, και success fee στην περίπτωση επίτευξης των στόχων.

Τέλος για σειρά περιπτώσεων όπου οι τράπεζες έχουν λάβει ως εξασφάλιση ακίνητα υψηλής αξίας ή οι βασικοί μέτοχοι αρνούνται να συνεργαστούν προκρίνεται η λύση της αίτησης υπαγωγής των εταιρειών σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει