Ενίσχυση των Δήμων από το πρόγραμμα “ΦιλόΔημος”

209

Σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ έχει εγκρίνει η κυβέρνηση για τα προγράμματα «ΦιλόΔήμος» με πολλούς από τους Δήμους της Κρήτης να βρίσκονται μέσα στις χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων. Η υποβολή των προτάσεων απ’ όλους τους Δήμους της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης, αποκαταστάση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας.

Στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» περιλαμβάνονται έργα προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων κι αύλειων χώρων, καθώς και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών  χαρών των Δήμων της χώρας.

Αναφέρεται ότι μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 368.647.254,79 ευρώ για 264 δήμους σε όλη την επικράτεια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 326.729.636,64 ευρώ μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το μεγάλο ενδιαφέρον των Δήμων οδήγησε ήδη στην αναθεώρηση των προβλεπόμενων διαθέσιμων πόρων για τα δύο προγράμματα. Από τον αρχικό συνολικό προϋπολογισμό των 740 εκατ. ευρώ για το 2018, οι πρώτες επτά (7) Προσκλήσεις που ενεργοποιήθηκαν προβλέπουν 805 εκατ. ευρώ και έπεται συνέχεια. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις ενισχύουν την προοπτική πλήρους αξιοποίησης  συνολικού ποσού των 2,3 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Η ανταπόκριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων και για τη συνέχιση των δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα επόμενα χρόνια. Κυρίως, όμως, καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη για τα έργα και συνολικά τις δράσεις που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις των «ΦιλόΔημων».

Το Υπουργείο θεωρεί πως τα δύο προγράμματα είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για τους Δήμους ολόκληρης της χώρας, καθώς δρομολογούν έργα μικρής κλίμακας, λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής» ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, προστατεύουν το περιβάλλον με την κατασκευή ή αποκατάσταση και επέκταση υφιστάμενων αποχετευτικών υποδομών, διασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο νερό, δημιουργούν ένα περιβάλλον δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, υπερδιπλασιάζουν τα διαθέσιμα ποσά για τη συντήρηση σχολείων, ενισχύουν τις δομές της Πολιτικής Προστασίας κι ενεργοποιούν διαθέσιμους πόρους που δεν αρκούσαν από μόνοι τους για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει