Νέα μηχανήματα

255

Τη χρηματοδότηση με 300.000 ευρώ από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού, εξασφάλισε ο Δήμος Ηρακλείου με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου θα αγοράσει:

– Δυο ηλεκτροκίνητρα σάρωθρα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη σάρωση οδών και πεζοδρόμων της πόλης.

– Ένα ανατρεπόμενο φορτηγό, μικρών διαστάσεων, προκειμένου να εκτελεί αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων από στενούς δρόμους αλλά και από την παλαιά πόλη του Ηράκλειου.

– Ένα πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, με δυνατότητα πλύσεως απολυμάνσεως κάδων διαφόρων διαστάσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 330.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 300.000 και θα προέρχονται από τον «ΦιλόΔημο ΙΙ» και 30.000 από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει