ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΤΖΙΑ: Εξασφάλιση πόρων για διαχείριση αποβλήτων

197

Το έκτο κατά σειρά πρόγραμμα χρηματοδότησης στο οποίο πετυχαίνει να ενταχθεί ο Δήμος Ηρακλείου αφορά στη διαχείριση αποβλήτων. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με φορείς από την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία, η Λότζια εντάχτηκε στο πρόγραμμα  «Διαχείρισης Ευφυών Συστημάτων Αποβλήτων και Πολιτικές» (Waste Management Intelligent Systems and Policies) με ακρωνύμιο «WIN – POL», το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαχείριση των αποβλήτων, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 54 μηνών, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί  από κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG Europe.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσης ενημέρωσης, εκπόνησης σχεδίων συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων μέσω καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων, προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμογής, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κ.ά.

Η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια ακόμα επιτυχία και μέσω αυτού η πόλη του Ηρακλείου θα αποκτήσει νέα σημεία υπεροχής στη διαδικασία της ανακύκλωσης και της συλλογής των αποβλήτων τα οποία θα οδηγήσουν στη δημιουργία αξίας, ενώ παράλληλα θα αποκομίσει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη έξυπνων λύσεων που θα σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση και ο σχεδιασμός νέων πολιτικών διαχείρισης των αποβλήτων ώστε αυτές να ενθαρρύνουν και να προωθούν τη χρήση του ευφυούς εξοπλισμού. Μέσω αυτών των βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης και ευαισθητοποίησης, υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί και η προσδοκώμενη μείωση των αποβλήτων στις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες.

Με δηλώσεις του στην «Π» ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χάρης Μαμουλάκης τονίζει μεταξύ άλλων: «Ένα ακόμα σημαντικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχουμε ως Δήμος Ηρακλείου, με στόχο την εδραίωση συνθηκών κυκλικής οικονομίας στην πόλη μας.

Βλέπουμε μπροστά και μέσα από ισχυρές συνεργασίες αλλά και τη χρήση νέων τεχνολογιών περνάμε σταδιακά στη νέα εποχή διαχείρισης των απορριμμάτων. Η κυκλική οικονομία είναι η απάντηση στην κατασπατάληση πόρων, στην κλιματική αλλαγή, στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό είναι το αύριο. Κι εμείς στον Δήμο Ηρακλείου είμαστε έτοιμοι να το υποδεχτούμε.

Το “εναρκτήριο λάκτισμα” του προγράμματος θα δοθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Χιχόν της Ισπανίας, όπου το Ηράκλειο θα δώσει για μια ακόμα φορά δυναμικό “παρών” σε ένα πρόγραμμα – πιλότο για όλη την Ευρώπη».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει