Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

225

«Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία και Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια» είναι το όνομα του ευρωπαϊκού έργου στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης και αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια.

Το όφελος από το έργο για την Περιφέρεια υπολογίζεται σε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και έχει ήδη συσταθεί η ομάδα έργου.

Στη σχετική συνάντηση για το έργο, ο αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Μάρκο Δαμασιώτη διευθυντή  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κώστα Πατλιτζιάννα μηχανικό της ίδιας Διεύθυνσης για το περιεχόμενο, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε και η Ελένη Πλουμίδη μηχανικός της ΔΤΥ της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία είναι και η συντονίστρια της ομάδας έργου εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταίροι του έργου αφορούν σε:

(α) Παρόμοιες κλιματικές συνθήκες για τα κτίρια,

(β) Παρόμοιες παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής,

(γ) Παλιά και ενεργοβόρα δημόσια κτίρια,

(δ) Καθυστερήσεις στη διαδικασία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ (και τις τροποποιήσεις αυτών για το 2030 – με βάση  ανακοινώσεις από 11/2016),

(ε) Κοινή προτεραιότητα των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης,

(στ) Ελλιπή ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και βραδείς ρυθμούς αναβαθμίσεων από τους δημόσιους φορείς κυρίως λόγω έλλειψης σύγχρονων εργαλείων, ανεπαρκούς τεχνογνωσίας για τεχνολογίες και μεθόδους στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια των δημοσίων φορέων.

Για την Περιφέρεια Κρήτης, η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια στη Κρήτη.

2.Εφαρμογή Πλαισίου Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού από την Περιφέρεια Κρήτης για την ΑΧΕ στα Κτίρια της έως το 2030.

3.Στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.  Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι: 3.812.406,07 ευρώ. Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 488.920 ευρώ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει