Περιφερειακή συνάντηση για το κλίμα

297

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 1η περιφερειακή συνάντηση στην Κρήτη του ευρωπαϊκού προγράμματος “SOCLIMPACT” – του προγράμματος-πλαισίου H2020, στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα.

Το SOCLIMPACT  στοχεύει στη μελέτη της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη γαλάζια οικονομία των νησιών της Ευρώπης, με έμφαση στους τομείς: Παράκτιου /Θαλάσσιου Τουρισμού, Υδατοκαλλιεργειών-Αλιείας, Ενέργειας από τη Θάλασσα και Θαλασσίων Μεταφορών. Γενικός συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο των Καναρίων Νήσων, ενώ από  την Ελλάδα συμμετέχουν: Η Περιφέρεια Κρήτης, το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και η συμβουλευτική εταιρεία E3Modelling.

Για την Ελλάδα, ως σημείο κλειδί έχει επιλεγεί η Κρήτη η οποία μαζί με τις Κανάριες Νήσους, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Σαρδηνία, τη Σικελία, την Κορσική, τις Αζόρες, τη Μαδέιρα και τις Βαλεαρίδες Νήσους συγκαταλέγεται στα νησιά της Ευρώπης για τα οποία θα αναλυθούν οι επιπτώσεις από τις αλλαγές των κλιματικών παραμέτρων στις παραγωγικές δραστηριότητες που συνδέονται κυρίως με το θαλάσσιο ή παράκτιο περιβάλλον και τη ναυτιλία.

Παράλληλα με τους παραδοσιακούς οικονομικούς κλάδους των νησιωτικών ή παραθαλάσσιων περιοχών, όπως η αλιεία, ο τουρισμός και οι θαλάσσιες μεταφορές, οι νησιωτικές αυτές περιοχές θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη αναδυόμενων δραστηριοτήτων, όπως οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υδατοκαλλιέργειες, οι θαλάσσιες εξορυκτικές δραστηριότητες και η θαλάσσια βιοτεχνολογία, δηλαδή τομείς που αποτελούν τη λεγόμενη γαλάζια οικονομία.

Η συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση και έναρξη του διαλόγου με τους σχετιζόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, υπηρεσίες, παραγωγικούς κλάδους και επαγγελματίες του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου, με σκοπό τη συνεργασία τους και τη συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος στην Κρήτη.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων Γ. Αλεξάκης, ο οποίος τόνισε τη σημασία του ευρωπαϊκού προγράμματος και συναφών έργων για την Κρήτη αλλά και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά νησιά που συμμετέχουν, σε σχέση και με την οικονομική σημασία των τομέων της γαλάζιας ανάπτυξης στους οποίους επικεντρώνεται το έργο SOCLIMPACT.

Η Ε. Χατζηγιάννη, διευθύντρια περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης και Συντονίστρια του έργου, παρουσίασε το ρόλο της Περιφέρειας ως εταίρου, και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη από το πρόγραμμα σε σχέση με τις επιδράσεις από την κλιματική αλλαγή αλλά και την προσαρμογή των επιχειρηματικών κλάδων στον παράκτιο χώρο του νησιού.

Παρουσίασε επίσης τα ευρωπαϊκά μεσογειακά προγράμματα MISTRAL και PANORAMED που εστιάζουν στους τομείς του παρακτίου/θαλασσίου τουρισμού & θαλάσσιας επιτήρησης καθώς και ανάπτυξης  clusters στους κλάδους της γαλάζιας ανάπτυξης, και στα οποία η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει