Μια σπάνια φωτογραφία στο μοναστήρι

358

Μια σπάνια φωτογραφία από το αρχείο του Κουτουλάκη.

Είναι μετά τον πόλεμο στον Αη Γιώργη Σεληνάρι και οι πιστοί έχουν πάει τις αρτοκλασίες που έχουν τάξει και να ευλογηθούν.

Πάντα στην περιοχή Σεληνάρι γινόταν ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια που κρατά μέχρι τις μέρες μας…

Μπορεί επίσης να σας αρέσει