Μεταπτυχιακό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

238

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών” οργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι η επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών.

Το μεταπτυχιακό θα υλοποιηθεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Το εν λόγω πρόγραμμα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, προσφέ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει