Ο ENISA γίνεται πιο ισχυρός

223

Ισχυρότερο ENISA θέλει η Ευρώπη, όπως φαίνεται σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προκειμένου ο κυβερνοχώρος να γίνει λίγο πιο ασφαλής δίνεται ισχυρότερη εντολή στον οργανισμό.

Αποφασίστηκε να υπάρξει αύξηση στον προϋπολογισμό, περισσότερο προσωπικό και μόνιμη εντολή για τον ENISA, τον υπάρχοντα Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτει γραφεία στην Αθήνα προβλέπουν τα νέα σχέδια κανόνων.

Ο ENISA θα αποτελέσει παράλληλα το σημείο αναφοράς για το σύστημα πιστοποίησης στον κυβερνοχώρο προκειμένου:

1) Να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των συστημάτων πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2) Να σχεδιάζει υποψήφια συστήματα πιστοποίησης για συγκεκριμένα προϊόντα, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3) Να διατηρεί μια ειδική ιστοσελίδα με όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών που έχουν αποσυρθεί και λήξει.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει