ΕΠΣΗ: Ενημέρωση για τις αιτήσεις μεταβολών

112

Το τμήμα Μητρώου Δελτίων της ΕΠΟ ενημέρωσε τις Ενώσεις ότι δεν θα εκδίδει Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας σε ποδοσφαιριστές που δεν αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Ομοσπονδία και τις Ε.Π.Σ.

Έτσι λοιπόν η ΕΠΣΗ ενημερώνει τα σωματεία ότι η αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή (αποδέσμευση – μετεγγραφή- υποσχετική – πρώτη εγγραφή κ.λ.π.) θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από την πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ ή Αστυνομία. Για τους ανήλικους θα υπογράφει ο γονέας και θα θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει