Ενισχύεται το πρόγραμμα της “Βουλής των Εφήβων”

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

168

«Βουλή των Εφήβων: Βήματα δημοκρατίας – κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» είναι στο εξής ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων». Το ίδρυμα της Βουλής  των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε  συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί αλλαγές για το πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2018-2019. Τονίζει πως τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες ώστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να ανανεωθεί και να εναρμονιστεί με τις έντονες αλλαγές στον κοινωνικό και πολιτικό περίγυρο,  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  διεθνώς.

Στο εξής, το πρόγραμμα εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη  σχολική  ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες την ανάλογη εμπλοκή.

Το πρόγραμμα είναι  προαιρετικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές και ευέλικτο, ενώ μπορεί να υλοποιηθεί  είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα εκτός  διδακτικού  ωραρίου,  είτε  μέσα  από  την  υλοποίηση  των  προγραμμάτων  σχολικών 3 δραστηριοτήτων (πολιτιστικών θεμάτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας κλπ).

Η έμφαση μετατοπίζεται από το παιδί στο σχολείο και από τη μονάδα στην ομάδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες λοιπόν που θα επιλεγούν εκπροσωπούν την ομάδα στην οποία συμμετείχαν κατά την ανάπτυξη του προγράμματος στο σχολείο τους.  Από τη στιγμή που πλέον το πρόγραμμα διαρκεί όλη τη σχολική χρονιά,  οι έφηβοι βουλευτές έχουν ετήσια θητεία (Απρίλη με Απρίλη).

Έτσι ενισχύονται οι δυνατότητες  διάχυσης  του  προγράμματος  και  οι  δημοκρατικές  πρακτικές  γίνονται  μέρος  της  καθημερινής τους ζωής, μέσα και έξω από το σχολείο.  Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο, είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τα μέλη της Επιτροπής της  Βουλής των Εφήβων και επιμορφώνονται για  τον διαφορετικό αυτό ρόλο.

Για την υποστήριξή του σε περιφερειακό και σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα μπορούσαν  να  αξιοποιηθούν  οι  υπάρχουσες  δομές  εκπαίδευσης  (π.χ.  οι  υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής  Υγείας).

Ο σχεδιασμός του εν λόγω προγράμματος έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: ακολουθεί τη  λογική  της  μεθοδολογίας  και  τις  παραμέτρους  υλοποίησης  των  προαιρετικών  προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που δίνουν έμφαση στην ομαδοσυνεργατική,  βιωματική,  ερευνητική,  ολιστική/διαθεματική  οπτική,  καθώς  και στη  διάχυση  των αποτελεσμάτων μέσα από τη συνεργασία με την κοινότητα σχολική και τοπική. Αυτό δημιουργεί αίσθηση «οικειότητας» στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές που θα το αγκαλιάσουν.

Η έμφαση εδώ δίνεται ακριβώς στην καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη στην πράξη, στη διαδικασία ανάληψης πρωτοβουλιών στη σχολική – τοπική κοινότητα,  στην εξοικείωση με τις διαδικασίες εκπροσώπησης της σχολικής – τοπικής ομάδας από τον εκλεγμένο εκπρόσωπό της στο Κοινοβούλιο, όπου σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση με εφήβους – εκπροσώπους  των  σχολικών  κοινοτήτων  από  όλη  την  Ελλάδα  και  από  τις ελληνικές κοινότητες του κόσμου θα φέρει και θα συζητήσει  θέματα που αφορούν τους εφήβους του τόπου του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει