Μέχρι 31 Ιουλίου οι δηλώσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ

132

Μέχρι την Τρίτη 31 Ιουλίου στις 3μμ έχουν προθεσμία οι ομάδες για να δηλώσουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ και στο κύπελλο.

Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται στη Δήλωση Συμμετοχής του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου ΕΠΣΗ το e mail (η ηλεκτρονική Διεύθυνση του Σωματείου) με το οποίο θα λαμβάνεται η αλληλογραφία.

Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως τη Σύνθεση του Δ.Σ. τους μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και για οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να ενημερώνεται η Ε.Π.Σ.Η γραπτώς.

Επίσης υποχρεούνται τα Σωματεία να υποβάλουν στην ΕΠΣΗ μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τους την πράξη συναίνεσης την οποία διαβιβάζει η Ένωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016. Δήλωση Συμμετοχής που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή. Το παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α1’ και Α2’ είναι 225 ευρώ, στη Β’ Κατηγορία 180 ευρώ και στη Γ’ Κατηγορία 115 ευρώ.

Η συμμετοχή στο Κύπελλο Ερασιτεχνών είναι 25 ευρώ.

Η Ετήσια Συνδρομή των Εθνικών Κατηγοριών (Ερ. των ΠΑΕ και Γ΄Εθνική) είναι 75 ΕΥΡΩ, στην Α1’-Α2’-Β’ Κατηγορία 30 ευρώ και στην Γ’ Κατηγορία 15 ευρώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει