Ε, όχι και η γλώσσα τους μακεδονική!

199

Βεβαίως οι σημερινοί  Σκοπιανοί  κατοικούν σε έδαφος  που κάποτε υπήρξε τμήμα κατακτημένο από τον Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο και αποτελούσε μέρος του μακεδονικού Κράτους. Τρέχει ίσως στις φλέβες τους και λίγο αίμα από τους  Αγριάνες, τους  Τριβαλλούς, τους  Ιλλυριούς, τους Παίονες (μη ελληνικά φύλα της περιοχής που ακολούθησαν τον  Μέγα  Αλέξανδρο στη μεγάλη εκστρατεία του στην Ανατολή). Διότι οι Σλάβοι, που έφτασαν τον 6ο  αιώνα μ. Χ. και εγκαταστάθηκαν στο τόπο αυτόν, ασφαλώς αφομοίωσαν απογόνους από τα παραπάνω φύλα.  Όμως  ότι η γλώσσα που αυτοί, οι Σκοπιανοί, μιλούν σήμερα είναι μακεδονική και μπορεί να ονομαστεί  έτσι, ε, όχι!  Αυτό δεν είναι δυνατό να σταθεί. Είναι αδύνατο να το αποδείξει κανείς  είτε ιστορικά είτε γλωσσολογικά.

Οι αρχαίοι Μακεδόνες  ήταν  Έλληνες. Μιλούσαν διάλεκτο  ελληνική, συγγενική με την δωρική διάλεκτο. Προφανώς  είχαν λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη, όλα ελληνικά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους ήταν  ότι στις  λέξεις πρόφεραν β  αντί  φ,  γ  αντί  χ,  δ  αντί  θ.  Έλεγαν  π. χ.  Βάλακρος  (κύριο όνομα)  αντί φαλακρός, Βίλιππος, αντί Φίλιππος , δώραξ  αντί  θώραξ, αδραία  αντί αιθρία, Λαομάγα αντί Λαομάχη, Μάγας  αντί Μάχας… Ενώ η γλώσσα που μιλούν οι  σημερινοί  Σκοπιανοί  είναι καθαρώς σλαβική, διάλεκτος της  βουλγαρικής. Και αν ο αρχαίος Δημοσθένης  στους ρητορικούς του λόγους αποκάλεσε τους Μακεδόνες  χωριάτες και βαρβάρους, αυτό το έκανε από πολιτικό πάθος,  επειδή οι Μακεδόνες  είχαν υποτάξει  στο κράτος τους την  αρχαία Αθήνα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει