Την εποχή του Μεσοπολέμου

264

Το Ηράκλειο στον Μεσοπόλεμο. Το λιμάνι το 1930 παρουσίαζε μια διαφορετική εικόνα από αυτή που ξέρουμε σήμερα.
Χωρίς τη δυνατότητα να ελλιμενιστούν μεγάλα καράβια. Ωστόσο είχε ένα χρώμα ξεχωριστό…

Μπορεί επίσης να σας αρέσει