Είναι βιώσιμο το χρέος!;..  (..”σίγουρα”  Ναί!!)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

98

Χρόνια  μας  “τσαμπουνάνε”!..για  το  τρελό  μας  χρέος..

δεν  ήτανε  βιώσιμο, μας  λέγαν  συνεχώς,

εμείς  για  απομείωση, τους  λέγαμε  ευθέως,

κι’  αυτοί  εις  τας  “Καλένδας”!..το  βάζανε  διαρκώς

 

Όμως  ήρθε  το  πλήρωμα, θα  έλεγα  του  χρόνου,

σαφώς  και  μια  Κυβέρνηση,..”σοσιαλιστική”!

πέτυχε  “πλεονάσματα”!!..μ’ αφαίμαξη  του  Κόσμου,

και  μάλιστα  σε  “τέρμινα”,..θάλεγα  συνεχή .

 

Πέτυχε  και  “επίλυση”!..τώρα  και  με  τα  Σκόπια..

..ξέρανε  κι’  από..Πρέσπα!..όλοι  τους  από  ‘δώ,

μετά  τα  τόσα  Έπεα,..και  άλλα  τόσα  σκόρπια,

ήλθε  η  “ανταπόδοση”!..για  το  Χρεωστικό..

 

Γι’  αυτά  τα  παραπάνω, μας  ήλθ’  “ανταμοιβή”!

κουβέντα  για  τη  μείωση!.. δεν  είπαν  για  το  Χρέος,

έχετε  να  πληρώνετε!..το  λέν’  οι  αριθμοί..

..δείτε  τα  “πλεονάσματα”,..αντέχετε  βεβαίως.

 

Πάρτε  λοιπόν  Πανέλληνες,..’πομάκρεμα  στο  Χρόνο..

αφού  είστε  βιώσιμοι, για  αποπληρωμή,

συνταξιούχοι, άνεργοι, αγρότες  κι’  όχι  μόνο,

..με  δόσεις  θα  πληρώνετε!..έχετ’  υπομονή.

 

Είναι  βιώσιμο  λοιπόν,  το  Χρέος  μας  εν  τέλει,

κι’  οι  Έλληνες  εφτάψυχοι!..έχουν  αποδειχθεί..

πάρτε  μια..”Επιμήκυνση”!..του  Χρέους  δίχως..τέλη,

κι’  ως  το  Εξήντα  σίγουρα,..θά  ‘χουν  εξοφληθεί!!

 

Δημήτρης   Τριχάς

        Τοπογρ.  Μηχαν.   Ε.Μ.Π.

         dimtri43@yahoo.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει