Το βραβείο “Οικόπολις” σε ερευνητές του ΙΤΕ

333

Στην υπηρεσία του περιβάλλοντος έχουν τεθεί ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που απέσπασαν το Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ της κατηγορίας «Περιβαλλοντικό Έργο Οργανισμών και Κρατικών Υπηρεσιών 2018» του Εθελοντικού Οργανισμού για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY.

Διακρίθηκε η Ομάδα TCM (Transparent Conductive Materials) του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμου φωτοκαταλυτικού επιχρίσματος με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της υγιεινής εσωτερικού χώρου.

Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΣΕΑΠ σε πραγματικές συνθήκες, σε συνεργασία με το 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης του Ελληνικού Στρατού, με την υποστήριξη του Διοικητή Ταξίαρχου Κων/νου Λιόντου και του Ταγματάρχη Γεωργίου Θανέλα, στο πλαίσιο κοινού έργου με τίτλο: «Εξυγίανση εσωτερικών χώρων με χρήση καινοτόμου επιχρίσματος- Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα και της Υγιεινής εσωτερικών χώρων».

Η πιλοτική μελέτη  οδήγησε σε μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα για την υγεία και το περιβάλλον των στρατευσίμων και πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του καθ. Γιώργου Κυριακίδη με πρωτεργάτες τον συνεργαζόμενο ερευνητή του ΙΗΔΛ Δρ. Βασίλειο Μπίνα, από πλευράς ΙΤΕ, και τους Τ/ρχη Αντύπα Τερζόπουλο και Τ/ρχη Βασίλειο Σιαπέρα από πλευράς 691 ΒΕΒ.

Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι ένας θεσμός ο οποίος επιβραβεύει την Περιβαλλοντική Ευαισθησία για ενέργειες και έργα που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους με προσανατολισμό στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Οι βραβευθέντες ερευνητές του ΙΤΕ
Οι βραβευθέντες ερευνητές του ΙΤΕ

Τα βραβεία απονεμήθηκαν το περασμένο Σάββατο 2 Ιουνίου σε ειδική τελετή στο Συνεδριακό Κέντρο της Μήλου και περιελάμβαναν πέντε τομείς, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε Επιστημονικό Έργο και Διπλωματική Εργασία για το Αστικό Περιβάλλον, σε Περιβαλλοντικό Έργο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε αναφορές για το περιβάλλον από Μέσα Ενημέρωσης, σε Περιβαλλοντικό Έργο Επιχειρήσεων και σε Περιβαλλοντικό Έργο Οργανισμών και Κρατικών Υπηρεσιών.

Η επιβράβευση του έργου αυτού αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης επιτυχημένης εφαρμογής καινοτόμων φωτοκαταλυτικών επιστρώσεων στο τούνελ Μαλίων του αυτοκινητόδρομου Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου που πραγματοποιήθηκε το 2015 σε συνεργασία με την Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης,  και έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας του αέρα με την αποδόμηση των ρύπων από τα διερχόμενα αυτοκίνητα αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας ηλεκτροφωτι- σμού της τάξεως των 58.000 ευρώ/ έτος για την ΓΓΠΚ.

Αποτελεί, δε, έναν ακόμη κρίκο στις ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες των ερευνητικών ομάδων του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ τόσο σε θέματα βασικής έρευνας όσο και στις εφαρμογές της έρευνας σε τομείς που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως η ενέργεια και το περιβάλλον.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει