Δοκιμαστικές εκπομπές για τις πανελλήνιες

231

Οι  δοκιμαστικές εκπομπές με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου θα διεξαχθούν από την Τρίτη 22 Μαΐου ως και την Τετάρτη 6 Ιουνίου.

Οι εκπομπές θα γίνουν δέκα ημέρες, από τις 10 ως τις 11.30 το πρωί,  εκτός Σαββάτου και Κυριακής και εκτός της Τρίτης 29 Μαΐου.

Οι δοκιμαστικές θα γίνονται με τα Γενικά Λύκεια που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα και με τις ΕΕΔΔΕ. Μέσα σε αυτήν την περίοδο θα γίνουν κάποιες δοκιμαστικές εκπομπές και με τα σχολεία που θα δίνουν θέματα σε Β.Κ. ή σε Ε.Ε.Κ., κατόπιν συνεννόησης και με τους προέδρους των κέντρων αυτών.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει προς τους  προέδρους των ΕΕΔΔΕ  και τα  Γενικά  Λύκεια ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των δοκιμαστικών εκπομπών οι υπάλληλοι από το κέντρο εκπομπής του ΥΠΠΕΘ θα γνωστοποιήσουν στο σύνδεσμο της οικείας ΕΕΔΔΕ (για τα ΓΕΛ) τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το κέντρο εκπομπής, με τα οποία θα έρχεται σε επαφή και θα ζητήσουν από τους συνδέσμους επιπλέον τηλέφωνα επικοινωνίας. Οι εκπομπές για τα ΓΕΛ θα γίνονται και με τις ΕΕΔΔΕ και η επικοινωνία για τα ΓΕΛ θα γίνεται μόνο μέσω ΕΕΔΔΕ-ΥΠΠΕΘ.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών εκπομπών οι χειριστές του συστήματος θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους αυτοπροσώπως και να παρακολουθούν τη διαδικασία, αναφέροντας τυχόν προβλήματα για να επιλυθούν έγκαιρα.

Σημειώνεται ότι τις ημέρες διενέργειας των εξετάσεων οι ως άνω χειριστές θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους και να έχουν σε ετοιμότητα το σύστημα από τις 06.30 το πρωί.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει