Να ενταχθούν οι προτάσεις για τα βιολογικά

288

Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εντάξει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της βιολογικής καλλιέργειας όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την Κρήτη και πληρούν τις προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθούν.

Σε επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου και τον γενικό γραμματέα Χαράλαμπο Κασίμη που υπογράφει ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα Μανόλης Χνάρης, ζητείται να ενταχθούν κανονικά στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι, αντί να κριθούν επιλαχόντες, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

«Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδος 2014-2020. Στην Περιφέρεια Κρήτης εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε επιστολή του ο Μανόλης Χνάρης, ο οποίος και προσθέτει:

«Καθώς το Μέτρο 11 έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά, που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων και η στήριξη χορηγείται, προκειμένου οι  δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, κρίνεται αναγκαία η  διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης της πίστωσης, ώστε να ενταχθούν στο Μέτρο το σύνολο των ισοβαθμούντων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις».

Ο αντιπεριφερειάρχης καταλήγει επισημαίνοντας ότι δεδομένης της ένταξης 530 αιτήσεων στήριξης στο ΠΑΑ 2007-2013 και της ιδιαίτερης σημασίας του γενικότερα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου και των ευρύτερων περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η Περιφέρεια κρίνει απαραίτητο να εξευρεθεί τρόπος ένταξης στο ΠΑΑ 2014-2020 όλων των υποψηφίων που, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις, θα χαρακτηριστούν ως επιλαχόντες, λόγω του καθορισθέντος προϋπολογισμού».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει