Εργαστήρι για το ερευνητικό έργο Job Developer

355

Εργαστήρι Εμπειρογνωμόνων διοργανώνουν, με  αφορμή την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου Job Developer, η Εταιρεία Διαχείρισης & Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και η “ηνίοχος. Συμβουλευτική”. Το εργαστήρι θα γίνει την Πέμπτη  17 και την  Παρασκευή 18 Μαΐου (ώρες 9:30πμ-17:00μμ) στο Η2Β | ΗUΒ, Κορωναίου 14 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο διήμερο εργαστήρι θα γίνει ανασκόπηση των δράσεων του έργου που υλοποιήθηκαν, και θα αναλυθεί το δυναμικό περαιτέρω εφαρμογής της μεθοδολογίας, ώστε να αναπτυχθεί μια στρατηγική και στοχοθεσία για βιώσιμη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Για το σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί όλοι οι εσωτερικοί εμπειρογνώμονες του έργου (εταίροι του έργου, εκπαιδευθέντες Job Developer και οι συμμετέχοντες συμβουλευόμενοι στο πιλοτικό εργαστήρι), ενώ το εργαστήρι πλαισιώνεται και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα συνεισφέρουν με την εξειδίκευση και εμπειρία τους περαιτέρω input για τα αποτελέσματα του εργαστηρίου και τα πορίσματα του ερευνητικού μας έργου.

Ο κύριος στόχος του ερευνητικού έργου Job Developer ήταν η εξεύρεση νέων τομέων απασχόλησης και η ενίσχυση ταλέντων και ικανοτήτων των νέων καθώς και η βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης στην ανάπτυξη της καριέρας τους.

Οι συμμετέχοντες νέοι καθοδηγήθηκαν από εκπαιδευμένους Job Developers προκειμένου να εξερευνήσουν το δυναμικό και τα ταλέντα τους και να τα αντιστοιχήσουν στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. Με βάση τα αποτελέσματα οι Job Developers ανέπτυξαν σε συνεργασία με τους νέους και ειδικούς εμπειρογνώμονες ένα προσωπικό σχέδιο σταδιοδρομίας. (Πλήρεις πληροφορίες στον ιστότοπο του έργου: www.jobdeveloper.eniochos.com).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει