Νέα εργολαβία για στον Αποσελέμη για την κατάπτωση του πρανούς

536

Μια συμπληρωματική εργολαβία για την κατασκευή ενός πρόσθετου τεχνικού έργου που θα αποκαταστήσει την κατάρρευση σημαντικού μέρους του πρανούς που εμφανίστηκε προ τριετίας στο φράγμα Αποσελέμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να γίνει μια νέα απαλλοτρίωση χωραφιών που γειντιάζουν με το πρανές ώστε να επεκταθεί και να γίνει πιο ομαλό σε ό,τι αφορά τις κλίσεις του. Το κόστος των πρόσθετων εργασιών καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς μετά από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει εργολαβική αστοχία εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε η κατάρρευση του πρανούς και μια σειρά από άλλες ζημιές.

Για το όλο θέμα είχε διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ζημιά, την οποία ερεύνησε η Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών.

Τι έδειξε η έκθεση για την κατάπτωση του πρανούς

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής,  που έγινε στις 4-5- 2015, «οι καταπτώσεις των πρανών που αφορούν σε φαινόμενο εν εξελίξει, με σταδιακή επέκταση προς τα κατάντη,  πιθανώς προκλήθηκε από την επιφόρτιση της κεφαλής των πρανών με όμβρια ύδατα (έντονες βροχοπτώσεις την περίοδο πριν την εκδήλωση του φαινομένου από 12έως 15 Ιανουαρίου 2015) σε συνδυασμό με μεγάλες κλίσεις και τα μεγάλα ύψη των πρανών της οριστικής μελέτης του έργου.

Η κατολίσθηση της παραλίμνιας οδοποιίας πιθανόν αποδίδεται στην επιφόρτιση των πρανών με όμβρια νερά σε συνδυασμό με την ενυδάτωση των πρανών κατάντη από τα νερά του φράγματος. Επιπλέον σύμφωνα και με την οριζοντιογραφία του έργου, κοντά στην παραλίμνια οδό και σε χαμηλότερη στάθμη διέρχεται η παλιά επαρχιακή οδός Ηρακλείου Οροπεδίου Λασιθίου η οποία εμφανίζει κατά τόπους απότομα πρανή. Λειτουργεί λοιπόν αποσταθεροποιητικά στον πόδα του πρανούς σε συνδυασμό με την αύξηση του φορτίου λόγω της διάνοιξης της παραλίμνιας οδού.

Επίσης καταγράφονται ρωγμές στον αγωγό εκτροπής ο οποίος διαπερνά το σώμα του φράγματος με αποτέλεσμα να φορτίζεται με μεταβλητά κατά μήκος φορτία. Αυτό είχε σαν συνέπεια το άνοιγμα ορισμένων αρμών και την εμφάνιση ροής νερού.

Στην ίδια έκθεση καταγράφονται ρωγμές στον οχετό υδροληψίας οι οποίες επίσης αποδίδονται στις έντονες βροχοπτώσεις και κατ’ επέκταση στη σημαντική ανύψωση της στάθμης κατά τη φετινή περίοδο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη πλήρωση του ταμιευτήρα που ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει παραμορφώσεις του εδάφους θεμελίωσης του έργου υδροληψίας. Το άνοιγμα των ρωγμών είναι αναμενόμενο λόγω της μικρής καθίζησης του φράγματος και του αγωγού εκτροπής κατά τη διάρκεια της πρώτης πλήρωσης με συνέπεια τον εφεκλυσμό του έργου υδροληψίας και των κατασκευαστικών αρμών.

Η τοποθέτηση μηχανικών ρωγμωμέτρων δείχνει μια πολύ μικρή εξέλιξη του φαινομένου ενώ μείωση των ρωγμών στο ανώτερο τμήμα της υδροληψίας είναι λογική, καθώς με τη συνεχή ανύψωση της στάθμης του ταμιευτήρα βυθίζεται και η περιοχή έδρασης του ανώτερου τμήματος της υδροληψίας παρατηρώντας και εκεί μικρές καθιζήσεις.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την οριστική εγκεκριμένη μελέτη του έργου, τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής που υπέβαλλε ο ανάδοχος το μητρώο του έργου και τις απόψεις του ΣΔΕ κατά τη διάρκεια της κατασκευής δεν διαπίστωσε διαφοροποίηση των κατασκευασμένων τμημάτων από τα εγκεκριμένα. Συνεπώς δεν προκύπτει ευθύνη του αναδόχου για τις παραπάνω αστοχίες».

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει