Η αναγκαιότητα αξιοποίησης του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού, όχι μόνο για την ανάπτυξη, αλλά και για την άμυνα της χώρας

220

Η αξιοποίηση των επιστημονικών και  τεχνολογικών επιτευγμάτων κάθε εποχής για την ανάπτυξη και την άμυνα της χώρας μας  έχει ιστορική διαχρονική τεκμηρίωση.

Πέραν από τα μινωικά ανάκτορα, τους Παρθενώνες και τον Χρυσό Αιώνα του Περικλέους, στην ελληνική ιστορία από τους ομηρικούς ήδη χρόνους καταγράφεται η αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων για την άμυνά μας  ο “Δούρειος Ίππος” για την εκπόρθηση της Τροίας, η “Αθηναϊκή Τριήρης” για το  διεμβολισμό των περσικών σκαφών στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, τα “κάτοπτρα” του Αρχιμήδη και το “υγρό πυρ” για την κατάκαυση των εχθρικών σκαφών στους Αρχαίους και  στους Βυζαντινούς χρόνους αντίστοιχα.

Αυτονόητη είναι λοιπόν η αναγκαιότητα αξιοποίησης του υπάρχοντος ελληνικού επιστημονικού προσωπικού, εντός και εκτός της χώρας, ώστε μέσω των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων να υπάρξει κάλυψη των  αναπτυξιακών και των αμυντικών μας αναγκών.

Δυστυχώς και λόγω της παρατεταμένης κρίσης της ελληνικής οικονομίας υπάρχει τεράστια διαρροή  επιστημο- νικών εγκεφάλων  στο εξωτερικό, που υπολογίζεται σε 400.000 και πλέον.

Καθήκον της ελληνικής πολιτείας, βέβαια, είναι να θέσει τις προϋποθέσεις εκείνες και τα κατάλληλα κίνητρα για την παλιννόστηση του ξενιτεμένου επιστημονικού μας δυναμικού. Την δεκαετία του 1960 και μετά, υπήρξε  μαζική μετανάστευση ανειδίκευτων εργατών για τις φάμπρικες της Γερμανίας και του Βελγίου τις στοές. Στην εποχή μας έχουμε την μετανάστευση του “επιστημονικού προλεταριάτου”, στο οποίο η χώρα μας έχει επενδύσει πολλά εκατομμύρια  για να στηρίξουν την Ανάπτυξή της και αυτοί θέτουν τις γνώσεις τους στις υπηρεσίες άλλης χώρας. Είναι γνωστή η ανάγκη θωράκισης της χώρας μας από τις συχνές απειλές της ανατολικής  προκλητικής γείτονός  μας, αλλά και από άλλες, μικρότερες μεν αλλά όχι ασήμαντες προκλήσεις όμορών μας χωρών.

-Η εύκολη βέβαια εφαρμοζόμενη συνήθως λύση αγοράς δοκιμασμένων σύγχρονων οπλικών συστημάτων, από άλλες χώρες, έχει βέβαια το πλεονέκτημα της άμεσης επίλυσης των επιχειρησιακών μας αναγκών, αλλά εμπεριέχει και σοβαρούς κινδύνους:

-Η αγορά π.χ. ενός οπλικού συστήματος, από μία ξένη χώρα, σημαίνει ότι πολύ πιθανόν η λειτουργία του είναι γνωστή στον αντίπαλο, άρα δεν  εμπεριέχει το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

-Επειδή δε τα σύγχρονα οπλικά συστήματα διαθέτουν ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου, που δέχονται εντολές μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, αυτονόητο είναι ότι ο προμηθευτής μπορεί μέσω δορυφορικών συστημάτων να τα αχρηστεύσει την κρίσιμη στιγμή.

-Για την όσο γίνεται μεγαλύτερη αξιοποίηση των  οπλικών συστημάτων, που αγοράζονται από μία ξένη χώρα, ούτως ή άλλως, απαιτούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι θα τα χειρίζονται με δεξιοτεχνία.

-Το μεγάλο θέμα είναι η δυνατότητα τροποποίησης, από Έλληνες Επιστήμονες, των εισαγομένων οπλικών συστημάτων, ώστε να μεγιστοποιηθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού του αντιπάλου, η αποτελεσματικότητά τους καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

-Το βέλτιστο βέβαια θα είναι η ανάπτυξη δικών μας οπλικών συστημάτων, στρατηγικής σημασίας, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της άμυνάς μας, γεγονός που θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εντός της χώρας.

-Τα παραπάνω επιχειρήματα πείθουν για την αναγκαιότητα αξιοποίησης του ελληνικού επιστημονικού προσωπικού  και για την άμυνα της χώρας.

Η ανάπτυξη πρωτότυπων ελληνικών οπλικών συστημάτων, που θα παράγονται από την εγχώρια κρατική ή ιδιωτική βιομηχανία, είναι βέβαια το προαπαιτούμενο.

Απαιτείται παράλληλα και εκπόνηση σχετικών μελετών από Έλληνες επιστήμονες που αφορούν σε αμυντικά θέματα. Προϋπόθεση όμως για την αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού προσωπικού είναι:

α.  Η δεδομένη  σοβαρή πολιτική βούληση και ο  προσεκτικός  σχεδιασμός

β. Ο συντονισμός των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων και ο σωστός προγραμματισμός.

γ. Η δεδομένη ύπαρξη σύγχρονων επιστημονικών εργαστηρίων σε επιστημονικά ιδρύματα της χώρας  και

δ. Η επιστράτευση του ελληνικού επιστημονικού προσωπικού σε διεθνές επίπεδο.

Σε  απόλυτους αριθμούς είναι πενταπλάσιο του επιστημονικού προσωπικού της προκλητικής  γείτονος και το οποίο δυναμικό με την επιστημονική του επάρκεια και την εφευρετικότητά του, μπορεί να κλείσει την ψαλίδα της υπεροπλίας της σε συμβατικά όπλα…

Μπορεί επίσης να σας αρέσει