Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων

279

Οι φάκελοι για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων στα σχολεία την ερχόμενη σχολική χρονιά θα μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας από τις 2 Απριλίου έως τις 29 Ιουνίου.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οργανισμοί, υπηρεσίες, ΜΚΟ, ΑΕΙ, επιστημονικές ενώσεις, δήμοι, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία, αθλητικές ομοσπονδίες, που υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα-δράσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των δράσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, αιτήματα που θα κατατίθενται πέραν της προθεσμίας δεν θα εξετάζονται.

Η ακριβής διαδικασία κατάθεσης και οι προδιαγραφές αξιολόγησης αιτημάτων έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού βρίσκονται στον σύνδεσμο:

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/XRISIMA/2017-10-05_prodiagrafes_aksiologisis_ekp_program_drastiriot__ekpaid_ylikou.pdf

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει