Προϋποθέσεις εθνικά ωφέλιμης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας

300
 1. Ακομμάτιστη Δημόσια Διοίκηση και αυστηρά ακομμάτιστες Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.

Τούτο σημαίνει διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ σε βάση πανελληνίων εξετάσεων χωρίς μόρια παρά μόνο σε ισοβαθμία, κατάργηση των συμβασιούχων πέραν αυστηροτάτων περιπτώσεων μόνο εκτάκτων αναγκών (οι εποχιακοί γίνονται κανονικοί υπάλληλοι μειωμένου μισθού), κατάργηση μετακλητών υπαλλήλων πέραν των 150 σε αριθμό.

 1. Στο ΚΥΣΕΑ και στα ανώτατα συμβούλια για τις προαγωγές στις Ε.Δ , στην Αστυνομία και στο Λιμενικό Σώμα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων στη Βουλή.
 2. Ομοίως μετέχουν στις επιτροπές εξοπλισμών των Ε.Δ. και Σ.Α. εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.
 3. Ουδεμία επιλογή προσώπων εκτός κυβέρνησης γίνεται αποκλειστικά από την κυβέρνηση, αλλά αυτή μετέχει μόνο μειοψηφικά σε πολυμελές σχετικό όργανο με κλήρωση των μελών του, ενώ προκειμένου για την ηγεσία των Ε.Δ. ,Σ.Α, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Ν.Σ.Κ. μετέχουν κατά τουλάχιστον 1/3 στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δικαστές-εισαγγελείς και μέλη του κυρίου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.
 4. Επιδιώκεται σύμβαση δημιουργίας εταιρείας συμπαραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού με συμμετοχή της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Σερβίας.
 5. Επιδιώκονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των άνω χωρών.
 6. Επιδιώκεται η μεγίστη ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού.
 7. Επιδιώκεται συνθήκη επέμβασης των άνω χωρών υπέρ της Ελλάδας σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία.
 8. Επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της επιτροπής εξοπλισμών για τις προμήθειες των Ε.Δ. μέσω συμμετοχής αποστράτων αξιωματικών ως συμβούλων των κομμάτων στη Βουλή.
 9. Η απόφαση για στρατιωτικούς εξοπλισμούς λαμβάνεται από ειδικό διακομματικό συμβούλιο.
 10. Επιδιώκεται η κατά τα 2/5 προμήθεια στρατιωτικών εξοπλισμών από χώρες της Ε.Ε. τη Ρωσία και την Κίνα.
 11. Λειτουργεί σε τακτική βάση μόνιμο διακομματικό συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, το οποίο ενημερώνει υποχρεωτικά τα συμμετέχοντα κόμματα για τα πορίσματά του.
 12. Θεσμοθετείται συμβούλιο στη Βουλή αρχηγών των κομμάτων, το οποίο αμέσως συνέρχεται και ενημερώνουν υποχρεωτικά ο πρωθυπουργός και οι αντίστοιχοι υπουργοί σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, εφ’όσον το ζητήσουν δύο τουλάχιστον και ασχέτως εκλογικής δύναμης αρχηγοί.

* Ο Στέλιος Βασαλάκης είναι συνταξιούχος νομικός σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους, συνταξιούχος δικηγόρος παρ’ Α.Π. του Δ.Σ.Η., πτυχιούχος Νομικής  και Πολιτικών Επιστημών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει