Το λιμάνι μετά τον πόλεμο

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

430

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το λιμάνι μετά τον πόλεμο

Μια άποψη του Ηρακλείου από το τέλος του λιμενοβραχίονα όταν άρχισε να κατασκευάζεται ο μόλος.

Ένα καράβι αραγμένο στον μόλο και στο βάθος διακρίνεται η πόλη.

Αριστερά το Μέγαρο Φωτάκη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει