Η κατεδάφιση του μικρού Κούλε

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

738

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Η κατεδάφιση του μικρού Κούλε

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Η κατεδάφιση του μικρού Κούλε

Το Ηράκλειο λίγο πριν τον πόλεμο αποφάσισε να κατεδαφίσει τον μικρό Κούλε…

Εργάτες και γερανοί της εποχής  σε πλήρη λειτουργία για να ρίξουν το μικρό φρούριο, το οποίο βρισκόταν εκεί περίπου που βρίσκεται το σημερινό “Μαρίνα”

(φωτογραφία “Άγνωστες Γωνιές του Ηρακλείου”).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει