Θεματικό εργαστήριο για τις περιοχές Natura 2000

361

Θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» οργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρίου, την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου  στις  12.00    στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Αγία Φωτεινή).

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με τίτλο: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE Natura2000ValueCrete).

Στη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να διατυπωθούν προτάσεις από πλευράς των κοινωνικών εταίρων και να συζητηθούν προβλήματα που σχετίζονται με τις ΠΠ του νησιού. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν χρηματοδοτικά εργαλεία για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων (πχ. ΤΑΠΤοΚ) που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει