Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

290

Η χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική πράξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους πιο  αδύναμους μαθητές

Ολοένα και περισσότερο μπαίνουν στη σχολική πραγματικότητα οι νέες τεχνολογίες και κυρίως αυτές που έχουν να κάνουν με τον σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας.

Παράλληλα, πολλοί από αυτούς που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας πιστεύουν ότι θα θεωρούνται αναλφάβητοι όχι μόνο οι μαθητές που δεν θα έχουν γνώση του αντικειμένου των νέων τεχνολογιών, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που θα συνεχίσουν με την κλασική μέθοδο τη διδασκαλία των μαθητών τους, αγνοώντας την αναπόφευκτη αυτή εξέλιξη.

Σε πρόσφατο σεμινάριο που έγινε στο Ηράκλειο οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον ρόλο των νέων τεχνολογιών. Ανέφεραν: «Ρόλος των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο σχολείο είναι να φέρνουν πιο κοντά τους μαθητές αξιοποιώντας την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, να προωθούν την αυτομόρφωση, την ενεργητική και τη δια βίου μάθηση.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι βοηθητικός και να επιδιώκει, μέσω της συνεργασίας, την αρμονική διεξαγωγή του μαθήματος.

Στα φιλολογικά μαθήματα, όταν χρησιμοποιείται υπολογιστής, παρέχεται η δυνατότητα μιας πληρέστερης αντιμετώπισης του γνωστικού αντικειμένου, όπου οι μαθητές, προσλαμβάνοντας ταυτόχρονα ήχο και εικόνα, αντιλαμβάνονται ευκολότερα το μάθημα και θα επανανοηματοδοτούν τη μαθησιακή διαδικασία.

Το μάθημα έτσι μπορεί να αποκτήσει νέα προοπτική για μαθητές και καθηγητές, καθώς οι μαθητές θα αποκτήσουν κίνητρο να εργαστούν στο διαδίκτυο και να αναζητήσουν δικό τους οπτικοακουστικό υλικό για την τάξη.

Ακόμη θα κληθούν να εμπλουτίσουν τις εργασίες τους και να ασχοληθούν με μια διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης, που κρίνεται επιβεβλημένη από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα.

Τέλος, η χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική πράξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους πιο αδύναμους μαθητές, καθώς γι’ αυτούς θα είναι πολύ πιο δυναμική  η συμμετοχή τους στο μάθημα, ενώ στη μέχρι τώρα παραδοσιακή διδασκαλία  ήταν μηδαμινή».

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει