Γ. Αναστασάκης: “Δεν θα κόψουμε κανένα δέντρο”

326

Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα υγιές δέντρο έδωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γ. Αναστασάκης, τονίζοντας ότι  διατηρούνται όλα τα σημερινά φυτικά είδη, ενώ εγκαθίστανται περίπου 2.000 χαμηλής ανάπτυξης φυτικά είδη και στο πρανές της τάφρου περίπου 400 θάμνοι με ισχυρό ριζικό σύστημα.

Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρέμβαση ανάπλασης του πάρκου Γεωργιάδη αφού όπως είπε, εδώ και δεκαπέντε χρόνια δεν έχει συντηρηθεί και τόνισε ότι το έργο προγραμματίζεται να εκτελεστεί σε δύο φάσεις. Αρχικά από το νότιο τμήμα του και στη δεύτερη φάση από τη βόρεια πλευρά, ώστε να μη μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστό.

Το κλάδεμα των δέντρων και οι κοπές

Σε σχέση με το επίμαχο θέμα της κλάδευσης των δέντρων του πάρκου ο κ. Αναστασάκης υποστήριξε: «Προβλέπεται για την ασφάλεια των χρηστών και την ανανέωση της κόμης των δέντρων. Το κλάδεμα δεν γίνεται για τον ηλιασμό των χώρων, αφού η επιλογή των νέων φυτών έγινε με κριτήριο την ανάπτυξή τους στους υπόισκιους χώρους του πάρκου».

Σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες παρεμβάσεις αλλοίωσης τόνισε ότι «το πάρκο διαχρονικά φιλοξενούσε όλες τις μορφές της βλάστησης, δέντρα, θάμνους ψηλούς και  χαμηλούς, ποώδη φυτά, χλοοτάτητα, αναρριχώμενα, είδη βλάστησης που απαιτούνται σε ένα φυσικό οικοσύστημα. Η σημερινή μορφή του πάρκου, στο οποίο υπάρχουν κυρίως δέντρα και λίγοι θάμνοι, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει την ταυτότητά του από πλευράς βλάστησης». Συνολικά, όπως εξήγησε  93 δέντρα κλαδεύονται.

Η απομάκρυνση δέντρων αφορά αποκλειστικά τα ξερά δέντρα του πάρκου κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης. “Σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με τον αριθμό των ξερών δένδρων, αφού από την Υπηρεσία Πρασίνου έχουν ήδη αφαιρεθεί και κάποια ύστερα από τη σχετική αδειοδότηση της Δ/νσης Δασών».

Πώς κόπηκαν τα δέντρα στην Ίδης

Όπως τόνισε ο κ. Αναστασάκης, στην οδό Ίδης υπήρχαν 18 φυτά, εκ των οποίων 10 δέντρα (κουτσουπιές), δύο  δενδρώδεις θάμνοι και έξι  χαμαίρωπες. Μέχρι σήμερα εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μελέτη έχουν μεταφυτευτεί επιτυχώς τα έξι, έχουν κοπεί και απομακρυνθεί εφτά δέντρα και έχει παραμείνει μία κουτσουπιά από τις πέντε που προέβλεπε η μελέτη.

Τα συγκεκριμένα δέντρα που εκριζώθηκαν δεν ήταν δυνατόν να μεταφυτευτούν εξαιτίας της ευαισθησίας του ριζικού τους συστήματος. Όσον αφορά τα επιπλέον δέντρα που κόπηκαν ύστερα από εντολή της επίβλεψης στον εργολάβο, στο νότιο πεζοδρόμιο, από τα δύο δέντρα που παρέμεναν το ένα ήταν ήδη ξερό και το δεύτερο μισόξερο εξαιτίας των κομμένων ριζών τους από τις εργασίες υπογειοποίησης της ΔΕΔΔΗΕ.

Άρα και τα δύο ήταν επικίνδυνα για πτώση.  Στο βόρειο πεζοδρόμιο, από τα δύο που παρέμεναν, η πρώτη κουτσουπιά είχε μία κλίση προς το δρόμο και παρουσίαζε σημαντική απώλεια του φλοιού της, προφανώς από τη χρόνια επαφή-τριβή με τα διερχόμενα αυτοκίνητα τροφοδοσίας των παρακείμενων επιχειρήσεων.

Η φθορά αυτή δημιουργεί πρόσφορες συνθήκες περαιτέρω προσβολής των δέντρων από μύκητες. Η δεύτερη κουτσουπιά είχε μυκηλιακές πλάκες στο ριζικό της σύστημα, οι οποίες εμφανίστηκαν κατά την απομάκρυνση της ασφάλτου από την οδό Ίδης.  Ελέγχθηκε η σταθερότητα των συγκεκριμένων δέντρων και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους. Για την ασφάλεια των δημοτών δόθηκε εντολή στον ανάδοχο από την επίβλεψη για την κοπή και απομάκρυνση των τεσσάρων αυτών δένδρων. Στο πλαίσιο της ανάπλασης του παραπάνω έργου πρόκειται να φυτευτούν 19 νέα δέντρα και 2 που υπάρχουν, σύνολο 21.

Το κόστος της μελέτης

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της μελέτης, που χαρακτηρίζεται πολυδάπανη, αυτό το οποίο τονίσθηκε από την πλευρά του Δήμου ήταν ότι το κόστος εκτέλεσης των εργασιών ενός δημόσιου έργου καθορίζεται από τα ισχύοντα τιμολόγια για την εκτέλεση των έργων αυτών και η τιμή τους καθορίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η χρήση τους είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι χρήσεις του πάρκου

Για τις δραστηριότητες και τις χρήσεις του πάρκου, η δημοτική αρχή υποστήριξε ότι «η  λειτουργία της λαϊκής αγοράς χαρακτηρίστηκε ως μη συμβατή λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζει. Ωστόσο όταν θα συνταχθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας,  δράση που έπεται σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη, τότε θα μπουν όλοι οι κανόνες σχετικά με τη φιλοξενία και ανάπτυξη όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων».

Σε ό,τι αφορά το τμήμα της μελέτης που εκτιμά  τη μη συμβατότητα του Pride τονίσθηκε ότι εκπορεύτηκε από την ισχύουσα νομοθεσία. Όπως υπογραμμίστηκε,«η δημοτική αρχή έχει δείξει ήδη τις προθέσεις της δίδοντας άδεια για την πραγματοποίηση του Pride, παρά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν από διάφορες πλευρές. Έχει απαντήσει δηλαδή στη συγκεκριμένη ανησυχία με πράξεις.

Η πολιτική θέση της δημοτικής αρχής σχετικά με τον χαρακτήρα του πάρκου είναι ότι θα είναι χώρος κοινωνικός, έκφρασης, αναψυχής, πολιτικού διαλόγου, εκδηλώσεων και πολιτισμού».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει