Οι απαλλοτριώσεις για τον ΧΥΤΥ Αμαρίου

532

Ένα αποφασιστικό βήμα για την απελευθέρωση μιας σημαντικής έκτασης που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Αμαρίου έγινε χθες με την αποπληρωμή των απαλλοτριώσεων.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΣΔΑΚ, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 5/26-1-18 Τεύχος ΑΑΠ) η παρακατάθεση και του υπόλοιπου συνολικά οφειλόμενου ποσού για τις απαλλοτριώσεις του ΧΥΤΥ Αμαρίου ύψους 1.100.000 ευρώ.

Με την παρακατάθεση αυτή ολοκληρώθηκε και η διαδικασία απόκτησης γης για την υλοποίηση του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Αμαρίου».

Η χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων προήλθε από πόρους του παραπάνω προγράμματος αλλά και της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως είναι γνωστό,  η ΜΕΑ και ο ΧΥΤΥ Αμαρίου αποτελούν επιτελικό έργο διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης και η υλοποίησή τους εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ). Το έργο αυτό είναι μείζονος σημασίας και αναμένεται να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων της Π.Ε Ρεθύμνου. Από την πλευρά του ο  πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρης Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε:

«Ένα ακόμα βήμα σε ένα σημαντικότατο έργο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., που θα καλύψει το σύνολο της Π.Ε. Ρεθύμνου, ολοκληρώθηκε.

Προχωράμε σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας, παρακολουθούμε, μαζί και με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, από κοντά κάθε στάδιο του σημαντικού αυτού έργου, έτσι ώστε να έχουμε στο συντομότερο δυνατό διάστημα ένα άψογο από τεχνικής πλευράς αποτέλεσμα, λειτουργικό και χρήσιμο για την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει