Ο δεκάλογος του χριστιανικού νόμου: Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ - Με οδηγό τους Πατέρες

340

Η διδασκαλία λοιπόν του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Ορθόδοξη θεολογική παράδοση, επικυρώθηκε από τέσσερις συνόδους στην Κωνσταντινούπολη (μία το 1341, μια το 1347 και δύο το 1351).

Η αρετή και η προσφορά του στην Εκκλησία τον έφεραν το 1347, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Θεσσαλονίκης όπου έλαμψε με την αγιότητα, τα θαύματα και την ποιμαντική του δράση, λαμπρά δείγματα της οποίας είναι οι υπέροχες ομιλίες του. Κοιμήθηκε στις 14 Νοεμβρίου του 1359.

Πολύ σύντομα (1368) ανακηρύχθηκε Άγιος με συνοδική πράξη. Εκτός από δογματικά έργα, ο Άγιος Γρηγόριος έγραψε και αξιόλογα εποικοδομητικά. Ένα απ’ αυτά, μικρό αλλά εξαιρετικά ωφέλιμο, είναι ο “Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας”, που θα δούμε στη συνέχεια σε νεοελληνική απόδοση.

Ο ιερός συγγραφέας αναμορφώνει τον μωσαϊκό δεκάλογο σύμφωνα με την ευαγγελική και αγιοπατερική διδασκαλία, οδηγώντας θαυμάσια τον αναγνώστη από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή, από τον ατελή νόμο των προφητών στον τέλειο νόμο του Xριστού.

Να δούμε λοιπόν τον δεκάλογο του χριστιανικού νόμου όπως μας τον παρουσιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε νεοελληνική απόδοση (Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος εις εστίν). Ο Κύριος ο Θεός σου, είναι ένας Κύριος (Δευτ. 6:4), που αναγνωρίζεται ως Πατέρας Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας είναι αγέννητος.

Ο Υιός έχει γεννηθεί από τον Πατέρα ανάρχως, αχρόνως και απαθώς, ως Λόγος και έχει ονομαστεί Χριστός, επειδή έχριστε από τον εαυτό Του την ανθρώπινη φύση που πήρε από μας. Το Άγιο Πνεύμα προέρχεται από τον Πατέρα, όχι όμως με γέννηση, αλλά με εκπόρευση.

Αυτός είναι ο μόνος Θεός, Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο ένας Κύριος σε τρεις υποστάσεις που δεν διαιρείται ως προς τη φύση, τη βουλή, τη δόξα, τη δύναμη, την ενέργεια και όλα τα γνωρίσματα της θεότητος.

(Συνεχίζεται)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει