Μονιμοποιείται η εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων

Σε μόνιμη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων και γενικότερα φορολογητέας ύλης προχώρησε ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομικών με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν τη φορολογία.

Οι φορολογούμενοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές και διορθωτικές δηλώσεις για κάθε είδος φορολογία καταβάλλοντας, αντί για αυτοτελή πρόστιμα, πρόσθετο φόρο.

Μάλιστα ο πρόσθετος φόρος μειώνεται εφόσον ο φορολογούμενος τον εξοφλήσει μαζί με τον κύριο φόρο μέσα σε 30 ημέρες από τη βεβαίωσή του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει