Επιδοτούμενη πρώτη πρόσληψη για 20.000 ανέργους

307

Επιχορήγηση έως και του 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία της «πρώτης» θέσης εργασίας σε επιχειρηματίες έως 35 ετών προβλέπει το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών. Πρόκειται για το πρόγραμμα της «πρώτης πρόσληψης» που θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ, ο οποίος και είναι έτοιμος για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως και 500 ευρώ τον μήνα τον μικτό μισθότουλάχιστον 20.000 ανέργων, οι οποίοι θα προσληφθούν από νέους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις των οποίων μέλη είναι νέοι ηλικίας έως 35 ετών. Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για να προσλάβουν ανέργους με πλήρη απασχόληση.

Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας για 12 ή 18 μήνες, ανάλογα με την ηλικία των ανέργων. Ανώτατο όριο επιχορήγησης τίθενται τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Δικαιούχοι είναι:

  1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό.
  2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).
  3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Οι παραπάνω μπορούν να ενταχθούν ακόμη και αν συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε άλλες επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους θα είναι έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει