Έως 15 Ιανουαρίου οι περιλήψεις για διεθνές επιστημονικό συνέδριο

358

Το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κεντρικό θέμα «Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης» οργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Ηράκλειο, από 27 – 29 Απριλίου 2018. Το 4° Διεθνές Συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του.

– Δημοκρατία και δικαιώματα

– Κοινωνικές ανισότητες

– Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

  • Ερευνητές
  • Επιστήμονες
  • Μελετητές
  • Στελέχη της εκπαίδευσης
  • Σχολικούς συμβούλους
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμιδών
  • Προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Διδάκτορες
  • Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει με έναν γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους έως 15 Ιανουαρίου 2018. Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων και συμμετοχή στο συνέδριο: έως 20 Ιανουαρίου 2018. Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί μέσω της ιστοσελίδας www.iake.gr και iake.weebly.com όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, τον προσδιορισμό του είδους της εργασίας και τον θεματικό άξονα που ανήκει. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα παρουσιαστούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της βράβευσης, να υποβάλλουν το κείμενο περίληψής τους έως 15 Ιανουαρίου 2018, καθώς επίσης ολόκληρο το κείμενο της εισήγησής τους, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: www.iake.gr και iake.weebly.com.

Η απονομή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: www.iake.gr και iake.weebly.com συνέδριο.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει